Nam châm 03

IJ VIET NAM  cung cấp nam châm bảng tên,  và các mặt hàng liên quan nhãn thẻ cào, yoyo, bao da đựng thẻ 1 măt – 2 mặt, bao nhựa, bao mica, card visit,bảng tên nhân viên, thẻ tên cài áo, thẻ nhôm, thẻ nhựa, thẻ đồng, bảng chức danh để bàn mạ vàng, biển chức danh thay tên đễ gỗ – mica, cung cấp dây đeo thẻ nhân viên, in dây đeo thẻ in lưới, in dây đeo thẻ in chuyển nhiệt, in dây đeo thẻ mực cao su chữ nổi, làm huy hiệu cài áo, làm biển phòng ban,

nam châm bảng tên