Nhận đặt in dây đeo thẻ trên mọi số lượng

12967541_480494528808063_4887340670357679096_o 12909577_480494598808056_5922862512852589072_o 12901519_480494545474728_4665720168391213557_o 12419137_480494472141402_6359923648373246875_o 12968039_480494638808052_1430540783174905366_o 12909647_480494572141392_1472631471977965486_o

In dây đeo thẻ trên mọi số lượng

In dây đeo thẻ trên mọi số lượng

07

IN DÂY ĐEO THẺ CÔNG NGHỆ CHUYỂN NHIỆT

IN DÂY ĐEO THẺ CÔNG NGHỆ CHUYỂN NHIỆT

IN DÂY ĐEO THẺ MỰC CAO SU NỔI

IN DÂY ĐEO THẺ MỰC CAO SU NỔI