Bao đựng thẻ 02

IJ VIET NAM chuyên cung cấp bao da đeo thẻ nhân viên : bao da đeo thẻ 1 mặt, 2 mặt, bao nhựa dẻo, bao đeo thẻ mica. Sản xuất thẻ nhân viên thay tên, thẻ nhân viên mạ vàng, biển tên nhân viên, thẻ đồng, thẻ nhôm, thẻ nhựa, biển chức danh thay tên đế gỗ – mica, biển chức danh mạ vàng, in dây đeo thẻ, in lưới, in chuyển nhiệt, in nổi mực cao su.

Thông tin sản phẩm

Chất liệu: Da

Kiểu cách: Màu sắc đa dạng, kiểu bao dọc, bao ngang

BAO DA ĐEO THẺ

BAO DA ĐEO THẺ