Bao đựng thẻ 05

IJ VIET NAM Sản xuất bao đựng thẻ nhân viên bằng da, bao nhựa trong suốt có ngăn nước, bao đựng thẻ mica, bao đựng thẻ nhân viên bằng da 1 mặt – 2 mặt, bao thẻ ngang- dọc, Sản xuất huy hiệu, nhãn phủ cào, biển phòng ban, biển chức danh, biển chức danh thay tên đễ gỗ – mica, in dây đeo thẻ, in dây đeo thẻ mực cao su nổi, dây đeo thẻ in chuyển nhiệt, thẻ đồng, thẻ nhôm, thẻ nhựa.

Thông tin sản phẩm

Chất liệu: Da

Kiểu cách: Màu sắc đa dạng, kiểu bao dọc, bao ngang

bao đựng thẻ nhân viên bằng da