Bao đựng thẻ nhân viên

IJ VIET NAM Sản xuất bao đựng thẻ nhân viên đa dạng về mẫu mã và kích thước, bao nhựa trong deo, bao đựng thẻ nhựa cứng, bao da đựng thẻ, bao ngang, bao dọc, bao da 1 mặt, 2 mặt, bao đựng thẻ nhân viên mica cao cấp. Cung cấp biển phòng ban, biển tên nhân viên, thẻ đồng, thẻ tên mạ vàng, biển chức danh, biển chức danh mạ vàng, biển chức danh thay tên, nhãn phủ cào, nam châm thẻ tên, phôi dây đeo thẻ, in dây đeo thẻ nhân viên, dây đeo thẻ in chuyển nhiệt….

Thông tin sản phẩm

Chất liệu: Da

Kiểu cách: Màu sắc đa dạng, kiểu bao dọc, bao ngang

Bao đựng thẻ nhân viên

Bao đựng thẻ nhân viên