Bao đựng thẻ 04

IJ VIET NAM Sản xuất bao đeo thẻ nhựa bao gồm các dòng sản phẩm: bao da đựng thẻ, bao nhựa trong suốt, bao da 1 mặt, 2 mặt, bao đựng thẻ mica, bao đựng thẻ nhựa cứng, nhãn phủ cào, thẻ tên nhân viên, thẻ thay tên, thẻ đồng, thẻ nhôm, thẻ nhựa, biển phòng ban, biển chức danh, biển nội quy, biển chức danh thay tên đễ gỗ, mica, in dây đeo thẻ, dây đeo thẻ in chuyển nhiệt, dây đeo thẻ in mực nổi cao su.

Thông tin sản phẩm

Chất liệu: Da

Kiểu cách: Màu sắc đa dạng, kiểu bao dọc, bao ngang

bao đeo thẻ nhựa